Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Polanowie

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zakład Usług Komunalnych w Polanowie

278305

Zamówienia publiczne

278105

Informacje ogólne

276860

Nabór na wolne stanowiska

275610

Dane kontaktowe

275304

Klauzula informacyjna - RODO

275077

Struktura organizacyjna

274567

Informacje finansowe

274552

Dokumenty do pobrania

274445

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku (minitoring wizyjny)

273731

Raporty o stanie zapewnienia dostępności

273644

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

273637

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

273506

Wniosek o wydanie opinii w sprawie możliwości przyłączenia do komunalnych sieci

273457

Wniosek o wydanie warunków technicznych

273422

Raport o stanie zapewniania dostępności za 2020 rok

273360

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

223440

Informacja o wprowadzeniu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów uprawnionych na mocy ustawy z 8 lutego 2023 r.

212372

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

77951

Zarządzenie Nr 1/2024 p.o. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie z dnia 09 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

107

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. kadr i płac

11

metadane dokumentu metadane
do góry strony