Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Polanowie

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie

Zakład Usług Komunalnych w Polanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Dokumenty pdf utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych.

Dokumenty w formatach doc, docx, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

W serwisie internetowym można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W całym serwisie widoczny jest tzw. aktywny focus. Nawigacja po stronie dostępna jest przy użyciu 4 klawiszy:

 • Tab – następny aktywny element
 • Shift + Tab – poprzedni aktywny element
 • Enter – wejście w aktywny element
 • Backspace – wyjście do poprzedniego aktywnego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Szcześniak.

E-mail: j.szczesniak@zuk.polanow.pl

Telefon: 943188206

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie

Zakład Usług Komunalnych w Polanowie
ul. Stawna 2
76-010 Polanów

E-mail: zuk@polanow.pl

Telefon: 943188206

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Usług Komunalnych w Polanowie, ul. Stawna 2, 76-010 Polanów

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne jest również dostępne dla osób pełnosprawnych.
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się z tyłu budynku od strony ul. Przytorze. Wejście jest oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek dostępny dla wszystkich osób również dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się do wszystkich pomieszczeń. Budynek parterowy z łatwym wjazdem do wewnątrz wózkiem inwalidzkim.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku.

Szerokie drzwi wewnętrzne umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Stawnej i Przytorze.

Wstęp z psem asystującym.

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Metadane

wytworzył(a):

Justyna Szcześniak

data wytworzenia:

2019-05-08

opublikował(a):

Administrator

data publikacji:

2019-05-08 23:59:38

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2024-04-23 15:05:50
Administrator - 2020-10-02 00:25:06
Administrator - 2020-10-02 00:23:28

ilość odsłon:

275957

metadane dokumentu metadane
do góry strony